شبکه های وایرلس

اضافه کردن complance test به ubnt

اضافه کردن complance test به ubnt: | رادیو مودم | اینترنت وایرلس

در نصب اینترنت وایرلس و یا لینک وایرلس بعضی رادیو مودم های ubnt در لیست کشورها complance test وجود ندارد، complance test درواقع دسترسی استفاده از تمام رنج فرکانسی رادیو مودم را برای شما فراهم می کند.  جهت اضافه کردن complance test به ubnt آن ابتدا با نرم افزار putty به دیوایس مورد نظر ssh می زنیم و پس از وصل شدن و وارد کردن نام کاربری و رمز عبور رادیوی مورد نظر دستورات زیر را به ترتیب وارد می کنیم:

#touch /etc/persistent/ct

#save

#reboot

حال اگر مجدد به منوی رادیو وارد شویم در لیست کشور ها compliance test اضافه گردیده است.

این رادیو  و  رادیوی میکروتیک در نصب اینترنت وایرلس و همچنین برقراری لینک وایرلس استفاده می شوند.

در صورت وجود مشکل و نیاز به پشتیبانی بیشتر و استفاده از خدمات ما با در ارتباط باشید

دیدگاه خود را بنویسید