راه اندازی شبکه

ریست سوئیچ سیسکو

ریست سوئیچ سیسکو |سوئیچ سیسکو

گاهی یک سوئیچ خریداری کرده ایم یا اینکه به هر دلیلی نیاز به ریست کردن پسوورد سوئیچ داریم، جهت ریست سوئیچ سیسکو مراحل زیر را دنبال کنید:

۱-نگه داشتن دکمه Mode روی سوئیچ و سپس روشن کردن سوئیچ

۲-پس از لود شدن دستورات زیر را وارد می کنیم:

 

switch:flash_init

.

.

(…initializing)

.

.

switch:dir flash

.

.

.

switch: rename flash:config.text flash:config.old

دستور boot را اجرا کرده تا سوئیچ راه اندازی مجدد شود:

switch:boot

پس از بالا آمدن سوئیچ ریست شده است ، فقط بایستی جهت راحتی کار در ریست های بعدی فایل rename شده را دوباره به حالت قبلی برگردانیم:

 

switch: rename flash:config.old flash:config.text

Post Your Comment Here