راه اندازی شبکه

ریست سوئیچ سیسکو

ریست سوئیچ سیسکو |سوئیچ سیسکو گاهی یک سوئیچ خریداری کرده ایم یا اینکه به هر دلیلی نیاز به ریست کردن پسوورد سوئیچ داریم، جهت ریست سوئیچ سیسکو مراحل زیر را دنبال کنید: ۱-نگه داشتن دکمه Mode روی سوئیچ و سپس روشن کردن سوئیچ ۲-پس از لود شدن دستورات زیر را وارد می کنیم:   switch:flash_init . […]