تماس با ما

گروه ارتباطات پارسه

آدرس:

تهران، بزرگراه امام رضا، روبروی دانشگاه ابوریحان، ساختمان پارسیان

 

تلفن:

۳۶۰۳۰۰۰۵

۳۶۴۴۱۰۹۴

۳۶۴۴۱۰۹۵

تلگرام:

۰۹۳۶۳۳۱۲۸۱۲